Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 januari 2012: 25,72 kr

By 16 feb 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 1,6 % under januari

Beräknat substansvärde per aktie den 31 januari 2012: 25,72 kr (31 december 2011: 25,31 kr)

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 311,4 mkr (31 december 2011: 306,3 mkr)

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

Föregående månads beräknade totala substansvärde per 31 december 2011 justeras ner från tidigare rapporterat 306,6 mkr (25,33 kr per aktie) till 306,3 mkr (25,31 kr per aktie) beroende på att ytterligare bekräftade värden inkommit från investeringsfonderna.

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 januari 2012 till 7 220 141 kr (7 124 697 kr föregående månad*).

*Föregående månads nedskrivning per 31 december 2011 är korrigerad till 7 124 967 kr jämfört med tidigare rapporterat 8 502 607 kr.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2012 kl. 14.00.

wkr0006

Leave a Reply