Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011

By 22 feb 2012maj 5th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie minskade under perioden 1 januari – 31 december 2011 med 9,8 % (justerat för återlagd utdelning)

Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 31 december 2010 med 2,9 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 31 december 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 306,3 MSEK (25,31 kr per aktie)

Den 31 december 2010 uppgick Havsfruns substansvärde till 359,6 MSEK (29,71 kr per aktie)

Resultatet för år 2011 blev -35,1 MSEK (-2,90 kr per aktie)

Resultatet för år 2010 blev 4,8 MSEK (0,39 kr per aktie)

Styrelsen föreslår att utdelning för år 2011 lämnas med 1,50 kr per aktie

För år 2010 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2012 kl. 14.00.

wkr0006

Leave a Reply