Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2011

By 24 feb 2012mars 23rd, 2022No Comments

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2011.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggöranade den 24 februari 2012 kl. 15.00.

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, verkställande direktör, Havsfrun Investment AB, tfn 08-506 777 00
Samtliga Havsfruns pressmeddelanden finns på www.havsfrun.se

Havsfrun Investment AB har ca 1500 aktieägare och ett eget kapital om drygt 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har sedan dess samma huvudägare. Havsfruns målsättning är att över tiden uppnå en relativt stabil substansutveckling, likvärdig eller högre än den genomsnittliga avkastningen på den globala aktiemarknaden men med mindre värdesvängningar. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående främst av utvalda hedgefonder fördelade på olika marknader och investeringsstrategier. Placeringar i utländsk valuta skyddas i normalfallet genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen normalt inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.

wkr0006

Leave a Reply