Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 29 februari 2012: 26,05 kr

By 13 mar 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 1,3 % under februari

Beräknat substansvärde per aktie den 29 februari 2012: 26,05 kr (31 januari 2012: 25,72 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 315,4 mkr (31 januari 2012: 311,4 mkr)

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 29 februari 2012 till 6 892 296 kr (7 220 141 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2012 kl. 12.00.

wkr0001

Leave a Reply