Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 mars 2012: 24,48 kr

By 16 apr 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 0,3 % under mars (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie)

Beräknat substansvärde per aktie den 31 mars 2012: 24,48 kr (29 februari 2012: 26,05 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 296,3 mkr (29 februari 2012: 315,4 mkr)

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 mars 2012 till 6 795 077 kr (6 892 296 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2012 kl. 15.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply