Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

By 3 maj 2012maj 3rd, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 31 mars 2012 med 2,7 % (justerat för återlagd utdelning)
Substansvärdet per aktie ökade under under perioden 1 januari – 31 mars 2011 med 0,5 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 31 mars 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 296,3 MSEK (24,48 kr per aktie) efter avdrag för årets beslutade utdelning
Den 31 mars 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 343,4 MSEK (28,37 kr per aktie)
Den 31 december 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 306,3 MSEK (25,31 kr per aktie)

Resultatet för årets tre första månader blev 8,2 MSEK (0,67 kr per aktie)
Samma period föregående år var resultatet 1,9 MSEK (0,16 kr per aktie)

Utdelningen för år 2011 utbetalades den 5 april 2012 med 1,50 kr per aktie
För år 2010 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 kl. 12.00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, verkställande direktör, Havsfrun Investment AB, tfn 08-506 777 00

Samtliga Havsfruns pressmeddelanden finns på www.havsfrun.se.

Ladda ner PDF

Leave a Reply