Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 juli 2012: 24,28 kr

By 13 aug 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 1,8 % under juli

Beräknat substansvärde per aktie den 31 juli 2012: 24,28 kr (30 juni 2012: 23,85 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 293,9 mkr (30 juni 2012: 288,7 mkr)

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 juli 2012 till 4 652 272 kr (4 287 119 kr föregående månad).

Juni månads beräknade substansvärde per aktie justeras upp 0,2 % från 23,80 till 23,85 beroende på att numera bekräftade värden inkommit från investeringsfonderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2012 kl. 15.00.

 

Ladda ner PDF

Leave a Reply