Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012

By 20 aug 2012april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 30 juni 2012 med 0,2 % (justerat för återlagd utdelning)
Samma period föregående år minskade substansvärdet per aktie med 1,3 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 30 juni 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 288,7 MSEK (23,85 kr per aktie)
Motsvarande tid föregående år var substansvärdet 336,8 MSEK (27,82 kr per aktie)
Den 31 december 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 306,3 MSEK (25,31 kr per aktie)

Resultatet för årets första sex månader 2012 blev 0,5 MSEK (0,04 kr per aktie)
Samma period föregående år var resultatet -4,7 MSEK (-0,39 kr per aktie)

Utdelningen för år 2011 utbetalades den 5 april 2012 med 1,50 kr per aktie
För år 2010 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2012 kl.16.00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, verkställande direktör, Havsfrun Investment AB, tfn 08-506 777 00

Samtliga Havsfruns pressmeddelanden finns på www.havsfrun.se

Ladda ner PDF

Leave a Reply