Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 augusti 2012: 24,45 kr

By 14 sep 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 0,7 % under augusti

Beräknat substansvärde per aktie den 31 augusti 2012: 24,45 kr (31 juli 2012: 24,28 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 296,0 mkr (31 juli 2012: 293,9 mkr)

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 augusti 2012 till 3 655 983 kr (4 652 272 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2012 kl. 14.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply