Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 oktober 2012: 24,40 kr

By 14 nov 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 0,4 % under oktober

Beräknat substansvärde per aktie den 31 oktober 2012: 24,40 kr (30 september 2012: 24,51 kr)

 

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 295,4 mkr (30 september 2012: 296,7 mkr)

 

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

 

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 oktober 2012 till 3 899 875 kr (3 864 968 kr föregående månad).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2012 kl. 13.30.

Ladda ner PDF

Leave a Reply