Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 30 november 2012: 24,53 kr

By 14 dec 2012april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 0,5 % under november

 

Beräknat substansvärde per aktie den 30 november 2012: 24,53 kr (31 oktober 2012: 24,40 kr)

 

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 297,0 mkr (31 oktober 2012: 295,4 mkr)

 

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

 

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 30 november 2012 till 3 928 282 kr (3 899 875 kr föregående månad).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2012 kl. 12.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply