Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 december 2012: 24,70 kr

By 10 jan 2013april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 0,7 % under december

 

Beräknat substansvärde per aktie den 31 december 2012: 24,70 kr (30 november 2012: 24,53 kr)

 

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 299,0 mkr (30 november 2012: 297,0 mkr)

 

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

 

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 december 2012 till 4 518 959 kr (3 928 282 kr föregående månad).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2013 kl. 15.30.

Ladda ner PDF

Leave a Reply