Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 januari 2013: 24,87 kr

By 14 feb 2013april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 1,5 % under januari

Beräknat substansvärde per aktie den 31 januari 2013: 24,87 kr (31 december 2012: 24,49 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 301,1 mkr (31 december 2012: 296,5 mkr)

Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 januari 2013 till 4 864 921 kr (4 787 649 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 kl. 15.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply