Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2012

By 20 feb 2013maj 5th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade under verksamhetsåret 2012 med 2,7 % (justerat för återlagd utdelning)

 

Föregående verksamhetsår minskade substansvärdet per aktie med 9,8 % (justerat för återlagd utdelning)

 

Den 31 december 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 296,5 MSEK (24,49 kr per aktie)

 

Den 31 december 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 306,3 MSEK (25,31 kr per aktie)

 

Resultatet för år 2012 blev 8,3 MSEK (0,69 kr per aktie)

 

Resultatet för år 2011 blev -35,1 MSEK (-2,90 kr per aktie)

 

Styrelsen föreslår att utdelning för år 2012 lämnas med 1,50 kr per aktie

 

För år 2011 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2013 kl. 14.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply