Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisning 2012

By 27 feb 2013mars 24th, 2022No Comments

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisning 2012.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.havsfrun.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2013 kl 16.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply