Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 28 februari 2013: 25,05 kr

By 14 mar 2013april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 0,7 % under februari

 

Beräknat substansvärde per aktie den 28 februari 2013: 25,05 kr (31 januari 2013: 24,87 kr)

 

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 303,3 mkr (31 januari 2013: 301,1 mkr)

 

Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

 

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 28 februari 2013 till 4 601 741 kr (4 864 921 kr föregående månad).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2013 kl. 15.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply