Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 30 april 2011: 28,40 kr

By 13 maj 2013mars 23rd, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 0,3 % under april

Beräknat substansvärde per den 30 april 28,40 kr per aktie (31 mars: 28,40 kr)

 

Totalt substansvärde, Eget Kapital, är beräknat till 344,4 mkr (31 mars: 343,3 mkr)

Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2011 kl. 13.00.

wkr0001

 

Leave a Reply