Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 maj 2013: 24,08 kr

By 10 jun 2013april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 0,3 % under maj

Beräknat substansvärde per aktie den 31 maj 2013: 24,08 kr (30 april 2013: 24,00 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 291,5 mkr (30 april 2013: 290,5 mkr)

Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 maj 2013 till 4 429 712 kr (4 510 788 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2013 kl. 14.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply