Skip to main content
Regulatorisk

Ändrat rapporteringsdatum för delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

By 5 jul 2013maj 3rd, 2022No Comments

Nytt datum för delårsrapporten avseende perioden 1 januari – 30 juni 2013 är den 20 augusti 2013. (Tidigare datum 21 augusti 2013.)

 

Stockholm den 5 juli 2013

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Claes Werkell, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD. Tel. 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2013 kl. 12.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply