Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 30 juni 2013: 23,68 kr

By 11 jul 2013april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med 1,6 % under juni

Beräknat substansvärde per aktie den 30 juni 2013: 23,68 kr (31 maj 2013: 24,08 kr)

 

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 286,7 mkr (31 maj 2013: 291,5 mkr)

 

Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

 

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 30 juni 2013 till 4 490 223 kr (4 429 712 kr föregående månad).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2013 kl. 13.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply