Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 juli 2013: 23,92 kr

By 13 aug 2013april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet ökade med 1,0 % under juli

Beräknat substansvärde per aktie den 31 juli 2013: 23,92 kr (30 juni 2013: 23,68 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 289,6 mkr (30 juni 2013: 286,7 mkr)

Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

 

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 juli 2013 till 4 096 913 kr (4 476 554 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2013 kl. 15.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply