Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

By 20 aug 2013april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 30 juni 2013 med 2,8 % (justerat för återlagd utdelning)
Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 30 juni 2012 med 0,2 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 30 juni 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 286,7 MSEK (23,68 kr per aktie)
Den 30 juni 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 288,7 MSEK (23,85 kr per aktie)
Den 31 december 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 296,5 MSEK (24,49 kr per aktie)

Resultatet för det första halvåret 2013 var 8,4 MSEK (0,69 kr per aktie)
Resultatet för det första halvåret 2012 var 0,5 MSEK (0,04 kr per aktie)

Utdelningen för räkenskapsåret 2012 om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK, utbetalades den 18 april 2013
För år 2011 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2013 kl. 16.15 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, verkställande direktör, Havsfrun Investment AB, tfn 08-506 777 00

Samtliga Havsfruns pressmeddelanden finns på www.havsfrun.se

Ladda ner PDF

Leave a Reply