Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 augusti 2013: 23,80 kr

By 13 sep 2013april 11th, 2022No Comments

Det totala substansvärdet minskade med -0,5 % under augusti

Beräknat substansvärde per aktie den 31 augusti 2013: 23,80 kr (31 juli 2013: 23,92 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 288,1 mkr (31 juli 2013: 289,6 mkr)

Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 augusti 2013 till 4 264 952 kr (4 096 913 kr föregående månad).

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september 2013 kl. 15.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply