Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013

By 23 okt 2013mars 24th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 30 september 2013 med 4,6 %(justerat för återlagd utdelning)
Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 30 september 2012 med 2,8 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 30 september 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 292,1 MSEK (24,13 kr per aktie)
Den 30 september 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 296,7 MSEK (24,51 kr per aktie)
Den 31 december 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 296,5 MSEK (24,49 kr per aktie)

Resultatet för de första tre kvartalen 2013 var 13,8 MSEK (1,14 kr per aktie)
Resultatet för de första tre kvartalen 2012 var 8,5 MSEK (0,70 kr per aktie)

Utdelning för räkenskapsåret 2012 om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK, utbetalades den 18 april 2013
För år 2011 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2013 kl. 13.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply