Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 oktober 2013: 24,40 kr

By 12 nov 2013april 11th, 2022No Comments

-Det totala substansvärdet ökade med 1,1 % under oktober

-Beräknat substansvärde per aktie den 31 oktober 2013: 24,40 kr (30 september 2013: 24,13 kr)

-Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 295,4 mkr (30 september 2013: 292,1 mkr)

-Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

-Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 oktober 2013 till 3 958 352 kr (4 422 067 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.

 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2013 kl. 15.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply