Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 december 2013: 25,17 kr

By 10 jan 2014april 11th, 2022No Comments

-Det totala substansvärdet ökade med 1,7 % under december

-Beräknat substansvärde per aktie den 31 december 2013: 25,17 kr (30 november 2013: 24,74 kr)

-Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 304,7 mkr (30 november 2013: 299,5 mkr)

-Den 31 december 2012 var Havsfruns substansvärde 24,49 kr per aktie

-Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 december 2013 till 3 876 827 kr (3 853 419 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2014 kl. 14.00.

Ladda ner PDF

Leave a Reply