Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2013

By 19 feb 2014maj 5th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade under verksamhetsåret 2013 med 8,7 % (justerat för återlagd utdelning)
Föregående verksamhetsår ökade substansvärdet per aktie med 2,7 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 31 december 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 304,1 MSEK (25,12 kr per aktie)
Den 31 december 2012 uppgick Havsfruns substansvärde till 296,5 MSEK (24,49 kr per aktie)

Resultatet för år 2013 blev 25,8 MSEK (2,13 kr per aktie)
Resultatet för år 2012 blev 8,3 MSEK (0,69 kr per aktie)

Styrelsen föreslår att utdelning för år 2013 lämnas med 1,50 kr per aktie
För år 2012 lämnades utdelning med 1,50 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00
Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2014 kl. 13.30.

Ladda ner PDF

Leave a Reply