Skip to main content
Regulatorisk

Utnämningar

By 19 feb 2014april 11th, 2022No Comments

Jonas Israelsson har utnämnts till Vice VD för Havsfrun Investment AB från och med den 1 mars 2014. Marcus Eriksson har utnämnts till Chief Investment Officer (CIO) för Havsfrun Investment AB från och med den 1 mars 2014.

Jonas Israelsson
Född 1975
Stockholm
Vice VD
Anställd inom koncernen sedan 2000

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval
Investeringsansvarig & VDs assistent Havsfrun Investment AB 2004-2014
Portföljförvaltare/Affärskoordinator Havsfrun Investment AB 2003-2004
Analytiker Norvestia Abp 2000-2003

Utbildning
Ekonomie magister vid Karlstads universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB
1 600 B-aktier och 530 000 Syntetiska optioner

 

Marcus Eriksson
Född 1974
Stockholm
Chief Investment Officer (CIO)
Anställd inom koncernen sedan 2004

Tidigare arbetslivserfarenhet, ett urval
Chefanalytiker Havsfrun Investment AB 2005-2014
Analytiker Havsfrun Investment AB 2004-2005
Analytiker/projektledare vid Fondmarknaden.se 1999-2002

Utbildning
Ekonomie magister vid Lunds universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB
1 600 B-aktier och 530 000 Syntetiska optioner

Stockholm den 19 februari 2014

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Claes Werkell, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Werkell, VD. Tel. 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2014 kl 15.45.

Ladda ner PDF

Leave a Reply