Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2013

By 27 feb 2014mars 24th, 2022No Comments

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2013.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

Stockholm 27 februari 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD, 08-506 777 00

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2014 kl.11.30.

Ladda ner PDF

Leave a Reply