Skip to main content
Substansvärde

Beräknat substansvärde per aktie 31 januari 2014: 25,01 kr

By 13 mar 2014april 11th, 2022No Comments

-Det totala substansvärdet minskade med 0,4 % under januari

-Beräknat substansvärde per aktie den 31 januari 2014: 25,01 kr (31 december 2013: 25,12 kr)

-Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 302,7 mkr (31 december 2013: 304,1 mkr)

-Den 31 december 2013 var Havsfruns substansvärde 25,12 kr per aktie

-Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 januari 2014 till 2 905 295 kr (3 075 090 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2014 kl. 15.30.

Ladda ner PDF

Leave a Reply