Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 1,6 % under mars

By 11 apr 2014april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 mars 2014 uppgick till 302,0 Mkr (feb 2014: 306,9), motsvarande 24,94 kr per aktie (25,35).

Stockholm 11 april 2014

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2014 kl. 15.45.

Bilaga:
Substansvärderapport 31 mars 2014 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar.

Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Månadsrapport mars 2014

Substansvärderapport mars 2014

Leave a Reply