Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

By 24 apr 2014april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie minskade under perioden 1 januari – 31 mars 2014 med 0,7 %
Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 31 mars 2013 med 3,2 %

Den 31 mars 2014 uppgick Havsfruns substansvärde till 302,0 MSEK (24,94 kr per aktie)
Den 31 mars 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 306,1 MSEK (25,29 kr per aktie)
Den 31 december 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 304,1 MSEK (25,12 kr per aktie)

Resultatet för det första kvartalet 2014 blev -2,1 MSEK (-0,17 kr per aktie)
Resultatet för det första kvartalet 2013 blev 9,6 MSEK (0,80 kr per aktie)

Utdelning för räkenskapsåret 2013 om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK, utbetalades den 17 april 2014
För år 2013 lämnades utdelning om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK

Stockholm 24 april 2014

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2014 kl. 11.30.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Månadsrapport mars 2014

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Leave a Reply