Skip to main content
Regulatorisk

Rapporteringsdagar 2014

By 28 apr 2014mars 24th, 2022No Comments

-Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014: 28 augusti 2014 (senarelagt från 27 augusti)
-Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014: 22 oktober 2014

Stockholm 28 april 2014

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2014 kl. 13.45

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Pressmeddelande: Rapporteringsdagar 2014

Månadsrapport mars 2014

Leave a Reply