Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

By 28 aug 2014april 28th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie minskade under perioden 1 januari – 30 juni 2014 med 0,2 % (justerat för återlagd utdelning)
Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 30 juni 2013 med 2,8 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 30 juni 2014 uppgick Havsfruns substansvärde till 285,4 MSEK (23,57 kr per aktie)
Den 30 juni 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 286,7 MSEK (23,68 kr per aktie)
Den 31 december 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 304,1 MSEK (25,12 kr per aktie)

Resultatet för det första halvåret 2014 blev -0,5 MSEK (-0,04 kr per aktie)
Resultatet för det första halvåret 2013 blev 8,4 MSEK (0,69 kr per aktie)

Utdelning för räkenskapsåret 2013 om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK, utbetalades den 17 april 2014
För år 2013 lämnades utdelning om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK

Stockholm 28 augusti 2014

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.
Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2014 kl. 17.20.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 1 600 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

Månadsrapport juli 2014

Leave a Reply