Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

By 22 okt 2014april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 30 september 2014 med 1,7 % (justerat för återlagd utdelning)
Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 30 september 2013 med 4,6 % (justerat för återlagd utdelning)

Den 30 september 2014 uppgick Havsfruns substansvärde till 291,2 MSEK (24,05 kr per aktie)
Den 30 september 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 292,1 MSEK (24,13 kr per aktie)
Den 31 december 2013 uppgick Havsfruns substansvärde till 304,1 MSEK (25,12 kr per aktie)

Resultatet för de första tre kvartalen 2014 var 5,2 MSEK (0,43kr per aktie)
Resultatet för de första tre kvartalen 2013 var 13,8 MSEK (1,14 kr per aktie)

Utdelning för räkenskapsåret 2013 om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK, utbetalades den 17 april 2014
För år 2013 lämnades utdelning om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK

Stockholm 22 oktober 2014

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2014 kl. 12.30.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet

Havsfrun Investment AB har ca 1 600 aktieägare och ett eget kapital på ca 290 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Månadsrapport september 2014

Leave a Reply