Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2014

By 18 feb 2015maj 5th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade med 3,8 %, varav 2,8 % var valutavinster från bolagets USD-placeringar, under januari. För mer information om bolagets valutamodell se sid 11 i årsredovisningen 2013, (www.havsfrun.se). Beräknat substansvärde 31 januari 2015 uppgick till 311,6 Mkr (december 2014: 300,2), motsvarande 25,74 kr per aktie (24,80).

Stockholm 16 februari 2015

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2015 kl. 15.00.

Bilaga:
Substansvärderapport 31 januari 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 1 600 aktieägare och ett eget kapital på drygt 310 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2014

Månadsrapport januari 2015  

 

Leave a Reply