Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

By 22 apr 2015april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade under perioden 1 januari – 31 mars 2015 med 7,3 %
Substansvärdet per aktie minskade under perioden 1 januari – 31 mars 2014 med 0,7 %

Den 31 mars 2015 uppgick Havsfruns substansvärde till 322,0 MSEK (26,60 kr per aktie)
Den 31 mars 2014 uppgick Havsfruns substansvärde till 302,0 MSEK (24,94 kr per aktie)
Den 31 december 2014 uppgick Havsfruns substansvärde till 300,2 MSEK (24,80 kr per aktie)

Resultatet för det första kvartalet 2015 var 21,8 MSEK (1,80 per aktie)
Resultatet för det första kvartalet 2014 var -2,1 MSEK (-0,17 kr per aktie)

Utdelning för räkenskapsåret 2014 om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK, utbetalades den 22 april 2015
För år 2013 lämnades utdelning om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MSEK

Stockholm 22 april 2015

Claes Werkell
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 kl. 11.00.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 1 700 aktieägare och ett eget kapital på drygt 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Månadsrapport mars 2015

 

Leave a Reply