Skip to main content
Substansvärde

Justerad substansvärderapport per 30 april 2015

By 13 maj 2015april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie minskade med 1,1 % under april (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MKR), vilket är 0,9 % lägre än tidigare rapporterat.

Den 11 maj 2015 rapporterade bolaget ett beräknat substansvärde om 303,3 MKR, motsvarande 25,05 kr per aktie. Efter nu inkommen rapport från ett innehav i bolagets Avvecklingsportfölj justeras det beräknade substansvärdet ner till 300,1 MKR, motsvarande 24,79 kr per aktie. Avvecklingsportföljen uppgår härmed till 13,3 MKR motsvarande 4,4 % av det totala substansvärdet.

Stockholm 13 maj 2015

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015 kl. 12.30.

Bilaga:
Justerad substansvärderapport per 30 april 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 1 800 aktieägare och ett eget kapital på ca 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Justerad substansvärderapport per 30 april 2015

Månadsrapport april 2015

 

Leave a Reply