Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 1,4 % under maj

By 12 jun 2015april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie ökade med 1,4 % under maj. Beräknat substansvärde 31 maj 2015 uppgick till 304,4 Mkr (april 2015: 300,1), motsvarande 25,14 kr per aktie (24,79).

Stockholm 12 juni 2015

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2015 kl. 14.30.

Bilaga:
Substansvärderapport 31 maj 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har över 1 800 aktieägare och ett eget kapital på drygt 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se. För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Substansvärderapport per 31 maj 2015

Månadsrapport maj 2015

Leave a Reply