Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

By 26 aug 2015april 11th, 2022No Comments
  • Substansvärdet per aktie, inklusive återlagd utdelning, ökade under det första halvåret 2015 med 5,0 % (motsvarande period föregående år -0,2 %)
  • Den 30 juni 2015 var substansvärdet 297,0 MSEK (285,4 MSEK), motsvarande 24,53 kr per aktie (23,57 kr per aktie)
  • Resultatet för det första halvåret 2015 var 15,0 MSEK (-0,5 MSEK), motsvarande 1,24 kr per aktie (-0,04 kr per aktie)
  • Utdelning för räkenskapsåret 2014 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 22 april 2015
  • Den 30 juni 2015 var B-aktiens börskurs 20,40 kr (19,20 kr). B-aktiens totalavkastning under det första halvåret uppgick till 5,3 % (16,9 %)

Stockholm 26 augusti 2015

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2015 kl. 16.15.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 1 800 aktieägare och ett eget kapital på ca 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Månadsrapport juli 2015

Leave a Reply