Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 2,5 % under september

By 9 okt 2015april 11th, 2022No Comments

Substansvärdet per aktie minskade med 2,5 % under september. Beräknat substansvärde 30 september 2015 uppgick till 285,1 Mkr (aug 2015: 292,3), motsvarande 23,55 kr per aktie (24,14).

Stockholm 9 oktober 2015

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober 2015 kl. 14.15.

Bilaga:
Substansvärderapport 30 september 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har över 1 800 aktieägare och ett eget kapital på drygt 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Månadsrapport september 2015

Leave a Reply