Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

By 21 okt 2015april 11th, 2022No Comments
  • Substansvärdet per aktie, inklusive återlagd utdelning, ökade under de tre första kvartalen 2015 med 1,0 % (motsvarande period föregående år 1,7 %)
  • Substansvärdet per aktie minskade med 4,1 % under det tredje kvartalet 2015 (2,0 %). Koncernens resultat under motsvarande period var -12,0 MSEK (5,8 MSEK) motsvarande -0,99 kr per aktie (0,48 kr per aktie)
  • Den 30 september 2015 var substansvärdet 285,0 MSEK (291,2 MSEK), motsvarande 23,54 kr per aktie (24,05 kr per aktie)
  • Resultatet för de tre första kvartalen 2015 var 2,9 MSEK (5,2 MSEK), motsvarande 0,24 kr per aktie (0,43 kr per aktie)
  • Utdelning för räkenskapsåret 2014 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 22 april 2015
  • Den 30 september 2015 var B-aktiens börskurs 22,20 kr (20,10 kr). B-aktiens totalavkastning under de tre första kvartalen uppgick till 13,9 % (22,0 %)

Stockholm 21 oktober 2015

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 kl. 12.30.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 1 800 aktieägare och ett eget kapital på 285 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Månadsrapport september 2015

Leave a Reply