Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

By 19 feb 2016maj 5th, 2022No Comments
  • Substansvärdet per aktie, inklusive återlagd utdelning, ökade under år 2015 med 0,9 % (motsvarande period föregående år 4,7 %)
  • Substansvärdet per aktie var oförändrat under det fjärde kvartalet (ökade 3,1 %). Koncernens resultat under motsvarande period var -0,1 MSEK (9,0 MSEK) motsvarande -0,01 kr per aktie (0,74 kr per aktie)
  • Den 31 december 2015 uppgick substansvärdet till 284,9 MSEK (300,2 MSEK), motsvarande 23,53 kr per aktie (24,80 kr per aktie)
  • Resultatet för år 2015 uppgick till 2,8 MSEK (14,2 MSEK), motsvarande 0,24 kr per aktie (1,18 kr per aktie)
  • Den 31 december 2015 var B-aktiens börskurs 22,70 kr (20,80 kr). B-aktiens totalavkastning under året uppgick till 16,3 % (26,0 %)
  • Styrelsen föreslår att utdelning för år 2015 lämnas med 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), motsvarande en direktavkastning på 6,6 % (7,2 %)

Stockholm 19 februari 2016

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2016 kl. 14.00.

Bilaga:
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har över 1 800 aktieägare och ett eget kapital på per den 31 januari 2016 på drygt 275 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Månadsrapport januari 2016

Leave a Reply