Skip to main content
RegulatoriskÅrsredovisning

Havsfrun Investment AB publicerar idag årsredovisningen för 2015

By 29 feb 2016mars 25th, 2022No Comments

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.havsfrun.se

Stockholm 29 februari 2016

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Claes Werkell

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016 kl. 16.15.

Bilaga:
Årsredovisning 2015

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 1 800 aktieägare och ett eget kapital per den 31 januari 2016 på drygt 275 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Årsredovisning 2015

Månadsrapport januari 2016

Leave a Reply