Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

By 20 apr 2016april 11th, 2022No Comments
  • Substansvärdet per aktie minskade under det första kvartalet 2016 med 5,0 % (motsvarande period föregående år ökade 7,3 %)
  • Den 31 mars 2016 uppgick substansvärdet till 270,6 MSEK (322,0 MSEK), motsvarande 22,35 kr per aktie (26,60 kr per aktie)
  • Resultatet för det första kvartalet 2016 uppgick till -14,3 MSEK (21,8 MSEK), motsvarande -1,18 kr per aktie (1,80 kr per aktie)
  • Den 31 mars 2016 var B-aktiens börskurs 23,70 kr (24,30 kr). B-aktiens totalavkastning under det första kvartalet uppgick till 4,4 % (16,8 %)
  • Utdelning för räkenskapsåret 2015 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 13 april 2016

Stockholm 20 april 2016

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2016 kl. 14.00.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 1 800 aktieägare och ett eget kapital på drygt 270 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Månadsrapport mars 2016

Leave a Reply