Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie ökade med 0,6 % under maj

By 10 jun 2016april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 maj 2016 uppgick till 254,2 Mkr (apr 2016: 252,5), motsvarande 20,99 kr per aktie (20,86).

Stockholm 10 juni 2016

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2016 kl. 15.00.

Bilaga:
Substansvärderapport 31 maj 2016 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet

Havsfrun Investment AB har 1 859 aktieägare och ett eget kapital på drygt 250 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Substansvärderapport 31 maj 2016

Månadsrapport maj 2016

Leave a Reply