Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 0,4 % under november

By 13 dec 2016april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 30 november 2016 uppgick till 258,5 Mkr (nov 2016: 259,6), motsvarande 21,35 kr per aktie (21,45).

Stockholm 13 december 2016

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2016 kl. 17.00.

Bilaga:
Substansvärderapport 30 november 2016 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 000 aktieägare och ett eget kapital på 258,5 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Substansvärderapport 30 november 2016

Månadsrapport november 2016

Leave a Reply