Skip to main content
Substansvärde

Substansvärdet per aktie minskade med 0,6 % under januari

By 21 feb 2017april 11th, 2022No Comments

Beräknat substansvärde 31 januari 2017 uppgick till 258,5 Mkr (dec 2016: 260,1), motsvarande 21,35 kr per aktie (21,49).

Stockholm 21 februari 2017

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 15.00.

Bilaga:
Substansvärderapport 31 januari 2016 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 000 aktieägare och ett eget kapital på 258,5 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Substansvärderapport 31 januari 2017

Månadsrapport januari 2017

Leave a Reply