Skip to main content
RegulatoriskDelårsrapport

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

By 22 feb 2017maj 5th, 2022No Comments

Delårsperioden 1 januari – 31 december 2016

  •  Substansvärdet per aktie, inklusive återlagd utdelning, minskade under år 2016 med 2,3 % (motsvarande period föregående år ökade 0,9 %)
  •  Den 31 december 2016 uppgick substansvärdet till 260,1 MSEK (284,9 MSEK), motsvarande 21,49 kr per aktie (23,53 kr)
  •  Resultatet för år 2016 uppgick till -6,6 MSEK (2,8 MSEK), motsvarande -0,54 kr per aktie (0,24 kr)
  •  Den 31 december 2016 var B-aktiens börskurs 19,80 kr (22,70 kr). B-aktiens totalavkastning under året uppgick till -6,2 % (16,3 %).
  •  Styrelsen föreslår att utdelning för år 2016 lämnas med 1,50 kr per aktie (1,50 kr per aktie), motsvarande en direktavkastning på 7,6 % (6,6 %)

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2016

  •  Substansvärdet per aktie ökade med 0,6% (0,0 %).
  •  Koncernens resultat uppgick till 1,5 MSEK (-0,1 MSEK) motsvarande 0,12 kr per aktie (-0,01 kr)
  •  B-aktiens totalavkastning uppgick till -2,0 % (2,3 %)

Stockholm 22 februari 2017

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Denna information är sådan information som Havsfrun Investment AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 14.00.

Bilaga:
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 (pdf)

————————————————————-

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 000 aktieägare och ett eget kapital på ca 260 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Månadsrapport januari 2017

Leave a Reply