Skip to main content
Regulatorisk

Jonas Israelsson ny VD för Havsfrun Investment AB

By 22 feb 2017april 3rd, 2022No Comments

Havsfrun Investment AB:s styrelse har idag beslutat att utse Jonas Israelsson till ny VD från och med den 5 april 2017. Jonas Israelsson är idag Vice VD i bolaget. Claes Werkell, nuvarande VD, kommer inför årsstämman den 5 april 2017, och som en del av bolagets successionsplan, att föreslås till ny styrelseordförande att efterträda Olle G P Isaksson, som varit styrelseordförande under de senaste sju åren. Claes Werkell kommer även fortsättningsvis vara anställd av Havsfrun Investment AB och då fokusera på utveckling av placeringsverksamheten samt strategifrågor.

Jonas Israelsson

  • Född 1975
  •  Stockholm
  •  Anställd inom koncernen sedan 2000

Arbetslivserfarenhet, ett urval

  • Vice VD Havsfrun Investment AB 2014-2017
  • Investeringsansvarig & VDs assistent Havsfrun Investment AB 2004-2014
  • Portföljförvaltare/Affärskoordinator Havsfrun Investment AB 2003-2004
  • Analytiker Norvestia Abp 2000-2003

Utbildning

  • Ekonomie magister vid Karlstads universitet

Aktieinnehav i Havsfrun Investment AB

  • 1 600 B-aktier

”Jonas har mångårig erfarenhet av vår verksamhet och det är nu dags för honom att ta nästa steg i utvecklingen. Vi tycker det är mycket roligt att Jonas vill göra denna satsning och han är väl lämpad att tillsammans med styrelsen och övriga anställda driva Havsfruns verksamhet vidare. Utnämningen är en del av den successionsplan vi sjösatte i samband med att Jonas utnämndes till Vice VD 2014”, säger Claes Werkell, nuvarande VD, styrelseledamot och en av bolagets huvudaktieägare.

”Jag är tacksam för att ha fått förtroendet, och jag är ödmjuk inför uppgiften, att ta över stafettpinnen som VD efter Claes och jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen och övriga anställda bidra till Havsfruns fortsatta utveckling”, säger Jonas Israelsson.

Stockholm den 22 februari 2017

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Claes Werkell, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD. Tel. 08-506 777 00

Denna information är sådan information som Havsfrun Investment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017, kl. 16.00.

Jonas Israelsson ny VD för Havsfrun Investment AB

Leave a Reply